• THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ

    Kính gửi: Quý khách hàng, Trước hết, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Catalina Việt Nam xin gửi lời cảm ơn trân trọng...