Tuyển Dụng
  • Catalina VN mời hợp tác kinh doanh trên toàn quốc

    Công ty TNHH Sản xuất và DVTM Catalina Việt nam mời hợp tác kinh doanh về việc làm đai lý sản phẩm T.A.O spirulina trên toàn quốc.

    Với chế độ chính sách tốt nhất. Công ty rất vui mừng chào đón các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hợp tác để đưa sản phẩm phát triển rộng rãi trên toàn quốc.