• Cây chùm ngây và công dụng tuyệt vời

    Chùm ngây có tên khoa học là Moringa oleifera, ngoài ra ở một số nơi họ còn gọi nó bằng những cái tên khác như: Cây dùi trống, cây ba...