• THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ

    Kính gửi: Quý khách hàng, Trước hết, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Catalina Việt Nam xin gửi lời cảm ơn trân trọng...

  • THƯ MỜI HỢP TÁC

    Kính gửi: Quý đối tác ⚫️  Đơn vị kinh doanh về thực phẩm chức năng, chăm sóc hỗ trợ sức khỏe ⚫️  Cá nhân bán hàng...