Cô Huệ
Lúc đầu khi chưa biết đến sản phẩm thì tôi cũng thấy mọi người bảo uống Tảo của nhật bản. Nhưng khi tôi được tư vấn và nghe chỉ dẫn thì tôi dùng sản phẩm của Việt nam này. Tôi mua sản phẩm đến nay cũng mấy hộp rồi, thấy rất được. tiêu hóa dễ dàng, giảm cân và hiệu quả rõ là sức khỏe dẻo dai. Tôi rất hài lòng về sản phẩm. và tôi sẽ uống đều hàng ngày.  Tôi cũng giới thiệu cho nhiều bà bạn của tôi và họ cũng đang dùng sản phẩm hàng ngày, cũng thấy rất tốt.