Cô Hương
Ngày trước tôi không dùng tpcn gì cả nay về già các con có mua cho tôi uống thêm, tôi thấy uống vào tiêu hóa tốt, ăn ngon không sợ nhưng đồ ăn mà người già hay đáng ngại nữa, ngủ ngon giấc và thấy người khỏe lên. Tôi có nói với con tôi thì cháu lại mua tiếp cho tôi uống sản phẩm tảo xoắn này của Học viện nông nghiệp nên tôi yên tâm, với lại kết hợp với Chùm ngây nữa nhà tôi cũng có trồng cây Chùm ngây nên tôi biết, cơ bản là tăng cường thêm thực phẩm xanh những thứ đơn giản nhưng nhiều lúc mình vẫn không duy trì tốt và đủ. nên tôi tin dùng sản phẩm Tảo Spirulina này.